Gia hạn nộp thuế 2023 Chi tiết và thời gian áp dụng theo Nghị định 12/2023

Gia Hạn Nộp Thuế 2023 Chi Tiết Và Thời Gian Áp Dụng Theo Nghị Định 12/2023

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế trong năm 2023. Điều này nhằm giúp doanh nghiệp có thể giảm bớt gánh nặng tài chính, từ đó có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống của người lao động. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023, các điều kiện và thời gian áp dụng, cùng với hướng dẫn lập Giấy gia hạn nộp thuế.

Nghị định gia hạn nộp thuế 2023

Gia Hạn Nộp Thuế 2023 Chi Tiết Và Thời Gian Áp Dụng Theo Nghị Định 12/2023

Theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, các doanh nghiệp có khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sẽ được gia hạn nộp thuế đến hết năm 2023. Cụ thể, các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế bao gồm:

  • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vận tải, du lịch, lữ hành, dịch vụ ăn uống, giải trí, sự kiện, triển lãm, đào tạo, tuyển dụng lao động, cung cấp dịch vụ giám định chất lượng, an toàn thực phẩm và y tế.
  • Các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, cũng như trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.
  • Những doanh nghiệp khác có khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế 2023

Gia Hạn Nộp Thuế 2023 Chi Tiết Và Thời Gian Áp Dụng Theo Nghị Định 12/2023

Ngoài việc quy định rõ những doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, Nghị định 12/2023/NĐ-CP còn có một số điểm đáng chú ý khác như sau:

Thời gian áp dụng

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trong thời gian này, các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế sẽ không phải chịu các khoản lãi suất tiền thuế.

Giá trị nợ thuế gia hạn

Các doanh nghiệp có giá trị nợ thuế chưa đủ kỳ hạn, đến hết kỳ hạn nộp thuế cuối cùng của năm 2022 sẽ được gia hạn nộp thuế đến hết năm 2023. Tuy nhiên, giá trị nợ thuế gia hạn không được vượt quá mức thuế phải nộp trong năm 2022.

Hình thức gia hạn nộp thuế

Gia hạn nộp thuế sẽ được thực hiện thông qua việc lập Giấy gia hạn nộp thuế. Để lập được Giấy gia hạn nộp thuế đúng quy định, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn chi tiết từ cơ quan thuế.

Điều kiện để được gia hạn nộp thuế

Để được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương.
  • Không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương trong vòng 6 tháng trước ngày nộp Giấy gia hạn nộp thuế.
  • Chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về thuế trong vòng 3 năm trước thời điểm nộp Giấy gia hạn nộp thuế.
  • Các khoản thuế chưa nộp phải đủ kỳ hạn tính đến hết năm 2022.

Nếu không đáp ứng được các điều kiện trên, các doanh nghiệp sẽ không được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP.

Văn bản triển khai, hướng dẫn Nghị định 12/2023/NĐ-CP

Gia Hạn Nộp Thuế 2023 Chi Tiết Và Thời Gian Áp Dụng Theo Nghị Định 12/2023

Để thực hiện được Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai chi tiết. Các văn bản này sẽ giúp cho các doanh nghiệp biết được cách thức lập Giấy gia hạn nộp thuế và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gia hạn nộp thuế.

Các Nghị định về gia hạn nộp thuế qua các năm

Ngoài Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế trong năm 2023, Chính phủ Việt Nam cũng đã có những quy định tương tự cho các năm trước đó. Dưới đây là danh sách các Nghị định về gia hạn nộp thuế qua các năm:

Năm Nghị định
2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP
2021 Nghị định 109/2021/NĐ-CP

Cách lập Giấy gia hạn nộp thuế năm 2023

Để lập được Giấy gia hạn nộp thuế năm 2023 đúng quy định, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ các bước sau:

  1. Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy gia hạn nộp thuế. Thông tin cần điền gồm: tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số tiền thuế gia hạn, lý do gia hạn nộp thuế.
  1. Ký và đóng dấu của người đại diện hoặc chủ doanh nghiệp xác nhận trên Giấy gia hạn nộp thuế.
  1. Nộp Giấy gia hạn nộp thuế và các giấy tờ liên quan đến cơ quan thuế trước ngày 30/06/2023.

Kết luận

Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế trong năm 2023 sẽ giúp các doanh nghiệp có khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có thêm sự giúp đỡ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống của người lao động. Để được gia hạn nộp thuế, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của Nghị định này. Để lập Giấy gia hạn nộp thuế năm 2023, các doanh nghiệp cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục và tuân thủ hướng dẫn chi tiết từ cơ quan thuế.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 và giúp cho các doanh nghiệp có thể làm được các thủ tục liên quan đến việc gia hạn nộp thuế một cách chính xác và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *