Giảm thuế GTGT xuống 8% từ 01/07/2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Giảm Thuế Gtgt Xuống 8% Từ 01/07/2023 Theo Nghị Định 44/2023/Nđ-Cp

Giảm thuế GTGT là một trong những chính sách quan trọng của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, giảm áp lực tài chính và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện chính sách này, bộ luật về Thuế GTGT đã được sửa đổi và bổ sung thông qua Nghị định 44/2023/NĐ-CP với mong muốn giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/07/2023. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về Nghị định 44/2023/NĐ-CP và trình tự thực hiện giảm thuế GTGT.

Nghị định 44/2023: Giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/7/2023

Giảm Thuế Gtgt Xuống 8% Từ 01/07/2023 Theo Nghị Định 44/2023/Nđ-Cp

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/07/2023, mức thuế suất GTGT sẽ giảm xuống còn 8% cho các mặt hàng, dịch vụ thuộc diện giảm thuế. Chi tiết danh mục các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế GTGT sẽ được quy định tại các Thông tư hướng dẫn sau này. Trong thời gian chờ đợi Thông tư hướng dẫn, các doanh nghiệp cần xác định mặt hàng, dịch vụ của mình có được giảm thuế GTGT hay không để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Trình tự thực hiện giảm thuế GTGT từ ngày 01/7/2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Giảm Thuế Gtgt Xuống 8% Từ 01/07/2023 Theo Nghị Định 44/2023/Nđ-Cp

Bước 1: Đăng ký mã ngành hàng hóa và dịch vụ đối với đơn vị mới thành lập hoặc chưa đăng ký

Trước khi bắt đầu kinh doanh, các đơn vị mới thành lập hoặc chưa đăng ký cần đăng ký mã ngành hàng hóa và dịch vụ để được áp dụng mức thuế suất GTGT phù hợp.

Bước 2: Xác định mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Các doanh nghiệp cần xác định mặt hàng, dịch vụ của mình có được giảm thuế GTGT hay không thông qua việc tra cứu mã ngành hàng hóa và dịch vụ trên trang web của Tổng cục Thuế. Nếu mã ngành hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp được liệt kê trong danh mục được giảm thuế GTGT, thì doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế suất GTGT là 8%.

Bước 3: Xác định số tiền thuế GTGT giảm

Sau khi xác định được mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế GTGT, doanh nghiệp cần tính toán số tiền thuế GTGT giảm theo tỷ lệ 8%.

Ví dụ:

  • Doanh nghiệp A bán hàng hóa có giá trị 100 triệu đồng (chưa bao gồm thuế). Trong danh mục được giảm thuế GTGT, mặt hàng này có thuế suất GTGT là 10%. Do đó, số tiền thuế GTGT giảm của doanh nghiệp A là 10 triệu đồng (100 triệu đồng x 10%).

Bước 4: Thực hiện xuất hóa đơn

Sau khi xác định số tiền thuế GTGT giảm, các doanh nghiệp cần thực hiện xuất hóa đơn đầy đủ thông tin về mặt hàng, dịch vụ, số tiền thuế và số tiền thanh toán đã tính toán.

Nguyên tắc và cơ sở pháp lý để áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2023

Chi tiết các nguyên tắc và cơ sở pháp lý để áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2023 được quy định trong Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Theo đó, các doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán, thuế và kiểm soát trong quá trình kinh doanh và sản xuất, đồng thời đảm bảo việc thực hiện giảm thuế GTGT được chính xác và đúng quy định.

Nếu các doanh nghiệp vi phạm các quy định về kế toán, thuế hoặc không thực hiện đúng quy định về giảm thuế GTGT sẽ bị xử phạt và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các bước tra cứu và xác định mặt hàng được giảm mức thuế suất GTGT còn 8%

Trường hợp 1: Nếu đơn vị đã nắm được mã ngành của các loại hàng hóa, dịch vụ cần xuất hóa đơn

Các doanh nghiệp chỉ cần tra cứu mã ngành hàng hóa và dịch vụ trên trang web của Tổng cục Thuế để xác định mặt hàng, dịch vụ của mình có được giảm thuế GTGT hay không.

Trường hợp 2: Nếu đơn vị không nắm được mã ngành của các loại hàng hóa, dịch vụ cần xuất hóa đơn.

Các doanh nghiệp cần tham khảo thông tin về danh mục hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế GTGT tại Thông tư hướng dẫn từ Bộ Tài Chính. Nếu không có trong danh mục này, doanh nghiệp sẽ áp dụng mức thuế suất GTGT là 10%.

Kết luận

Việc giảm thuế GTGT từ ngày 01/07/2023 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và giảm áp lực tài chính. Qua bài viết này, các doanh nghiệp đã có thể hiểu rõ hơn về Nghị định 44/2023/NĐ-CP và trình tự thực hiện giảm thuế GTGT từ ngày 01/07/2023. Tuy nhiên, để áp dụng chính sách này đúng quy định và hiệu quả nhất, các doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán, thuế và kiểm soát trong quá trình kinh doanh và sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *