Làm thẻ căn cước công dân gắn chip nhanh tại quận Hoàn Kiếm